Voor aanmelding voor behandeling verwijs ik u naar de site van het EC-TV te Groningen: www.ec-tv.nl