Behandelvormen

Mijn specialisaties liggen op het gebied van psychotrauma en cognitieve gedragstherapie.
Bij zowel angst- als stemmingsproblematiek is cognitieve gedragstherapie een bewezen

effectieve psychologische behandeling. Dit geldt eveneens voor traumagerelateerde klachten, waarbij Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) een even effectieve behandelmethode is. Hieronder vindt u meer informatie over de CGT en de EMDR.

 


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele problemen. Deze geïntegreerde behandeling haakt in op het denken-doen en voelen van mensen. CGT is voortgekomen uit de gedragstherapie (GT) en de cognitieve therapie (CT). 
In de gedragstherapie ligt de nadruk op verandering van gedrag dat emotionele problemen in stand houdt en/of op het aanleren van nieuwe vaardigheden om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties. In de cognitieve therapie ligt de nadruk op het onderzoeken en bijstellen van de manier van denken van mensen om zo tot hernieuwde inzichten te komen. Mensen leren om hun eigen gedachten die ten grondslag liggen aan hun negatieve gevoelens op te sporen en te toetsen op hun logische houdbaarheid. Alledaagse gebeurtenissen komen in een ander daglicht te staan door meer realistische en betekenisvolle inzichten. Dit leidt doorgaans tot veranderingen in het denken-doen en voelen en verbeteringen ten aanzien van het persoonlijk welbevinden.

Bron:
www.vgct.nl

 

 

 

 


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van één of meer traumatische gebeurtenissen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten hier doorgaans goed op reageren. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer. In het begin van de therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR zal worden gebruikt.

 


Bron:
www.emdr.nl