Effectmeting van de behandeling

Zie voor effectmeting en cliënttevredenheid: www.ec-tv.nl