Vergoedingen
Psychologenpraktijk Vries heeft vanwege de 
diversiteit aan zorgverzekeraars, maar vooral vanwege het behoud van autonomie over de praktijkvoering geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Een belangrijk aspect hiervan is de vrijheid in het aannemen van cliënten zonder afhankelijk te zijn van een 'plafond' per verzekeraar.
De cliënt kan daardoor terecht bij de zorgverlener van zijn/haar eigen keuze.
De meeste zorgverzekeraars zullen tussen 65% - 85 % van het geldende tarief vergoeden. Indien u een restitutiepolis heeft of aanvullend verzekerd bent geldt een hoger vergoedingentarief. De precieze bedragen verschillen per verzekeraar en per soort verzekering. Laat u hierover vooraf goed informeren!!

 

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts
noodzakelijk waarin staat dat er sprake is van het vermoeden van een DSM stoornis.
U dient zelf na afloop van de behandeling de factuur te voldoen en kunt deze (deels)

declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal wel eerst aanspraak maken op
uw verplichte  eigen risico van €385,-.  Wanneer er geen sprake is van een DSM diagnose maar u wel in behandeling wilt, dan dient u de factuur zelf te betalen.

 

Zorgverzekering 2020

Om in 2020 voor een zo hoog mogelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen raden wij een aanvullende verzekering of een restitutiepolis aan.  Laat u hierover informeren door uw zorgverzekeraar.


AGB-code 
De zorgverzekeraar kan naar AGB-codes vragen.

AGB-zorgverlenerscode:  94100949 

AGB-praktijkcode:           94062988

 

Jeugdzorg

M.i.v. 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugdigen (= jonger dan 18 jaar) niet meer door de zorgverzekeraars betaald, maar door de gemeenten. Psychologenpraktijk Vries heeft vanaf 1 januari 2017 geen overeenkomsten afgesloten met gemeenten, vanwege de hoeveelheid niet behandelinhoudelijke tijd en administratieve lasten. Dit betekent dat u voor de behandeling van jeugdigen tot 18 jaar een factuur ontvangt.


Afspraak afzeggen
Mocht u een keer verhinderd zijn voor uw afspraak, let u dan op dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan zowel telefonisch (voicemail) als via e-mail. Belangrijk voor u om te weten is dat als afspraken minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, er een standaardtarief in rekening wordt gebracht (€22,50 per sessie).
Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.