Vergoedingen

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts
noodzakelijk waarin staat dat er sprake is van het vermoeden van een DSM stoornis.
U dient zelf na afloop van de behandeling de factuur te voldoen en kunt deze (deels)

declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal wel eerst aanspraak maken op
uw verplichte  eigen risico van €385,-.  Wanneer er geen sprake is van een DSM diagnose maar u wel in behandeling wilt, dan dient u de factuur zelf te betalen.

 

Voor de meest actuele vergoedingen en tarieven verwijs ik u naar de website van het EC-TV te Groningen: www.ec-tv.