Bescherming van uw privacy

De Europese privacyverordening 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) gaat over de bescherming van personen voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van Europese staatsburgers. De AVG is 25 mei 2018 van kracht geworden.

Iedere partij die persoonsgegevens verwerkt moet voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Dat betekent onder meer dat het beleid dat gevolgd wordt ten aanzien van privacy inzichtelijk gemaakt moet worden.

Psychologenpraktijk Vries heeft daarom haar privacybeleid op deze website geplaatst. Belangstellenden kunnen kennis nemen van dit beleid door te klikken op Privacybeleid.