Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling die u bij ontvangt wordt hoog gehouden door: 

Opleiding
Orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog

Specialisaties
Psychotraumatherapeut, EMDR practitioner, schematherapie

Bijscholing
Voortdurend ben ik bezig om mezelf bij te scholen middels vakliteratuur, intervisie, bezoeken van congressen, symposia en het volgen van vakgerichte cursussen. Dit is tevens een vereiste om de genoemde registraties te behouden. 

Effectmeting van de behandeling (ROM)
Vooraf, tijdens en aan het eind van de behandeling vraag ik de cliënten om een vragenlijst in te vullen. Naast de evaluatie van de behandeldoelen geeft dit een goed beeld van het effect van de behandeling en feedback over de behandeling aan de cliënt en behandelaar.


Klanttevredenheid
Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij mij. Als u namelijk niet tevreden bent over de behandeling of over mij als therapeut, dan heeft dit direct effect op het resultaat en op uw welbevinden. Vandaar dat ook de klanttevredenheid objectief gemaakt wordt door hier zowel tijdens als na de behandeling gericht naar te vragen.

 

Kwaliteitsstatuut

 Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Door te klikken op kwaliteitsstatuut kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien. U kunt ook een papieren versie opvragen.

Mijn kwaliteitsstatuut is met de overgang naar het EC-TV opnieuw aangeboden ter goedkeuring en zal zodra de goedkeuring binnen is gepubliceerd worden op deze site.